Со Today'sDate365, се на тековниот датум брзо. Без разлика дали имате компјутер, таблета или smartphone, тековниот датум ќе се појави веднаш.

На денешен ден е:

Today'sDate365, презентација
Today'sDate365, презентација

Што е денот денес? Многу луѓе прашуваат ова прашање. Today'sDate365 е ден календар кој ви овозможува да ја видите моменталната датум брзо и бесплатно.

Датумот, defintion

Датумот е индикација за време дефинирање на еден ден. Грегоријанскиот календар се користи од страна на повеќето земји намали година во 12 месеци, 365 дена (366 во престапна година) и 28, 30 или 31 дена месечно (29-ти во престапна година).

Датум и ИТ

Во компјутери, датумот (метаподатоци) се користи за означување на календарски ден во Грегоријанскиот календар. Датумот на тој начин укажува на ден (како и во вообичаената смисла на зборот), но, исто така, може да содржи време на временска зона.

Денешниот датум, пишување

Различни начини да се покаже знаци дека тековниот датум постојат во сите земји: двете најпознати се малку endian (дд-милиметри-гггг) и големи endian (ГГГГ-ММ-ДД). Во 8601 ISO формат бара употреба на рерната бројки за годината и го постави цел на секоја елементи како што се година, месец и ден.